Skjul

Miljø

Vi har tilknyttet oss til Ragn-Sells Elektronikkgjenvinning som gjør at vi oppfyller kravene i EE-forskriftene. 

Vi kan da ta hånd om elektriske og elektroniske produkter på en miljøriktig måte.


Gjennom å tilknytte oss denne ordningen og betale avgifter, oppfyller Teletec Connect AS produsentansvaret både
fysisk - gjennom innsamling og gjenvinning, og
administrativt – gjennom informasjon og rapporter til myndigheter.

Mer informasjon om produsentansvar kan leses i linken nedenfor..

EE registeret Produsentregisteret for elektrisk og elektroniske produkter

EE registerets medlemsliste

Gör ditt fönster större för en bättre upplevelse!